Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co bych měl (a) znát

Čj - stavba slova, stavba věty, abeceda, význam slova, slovní druhy, vyjmenovaná a příbuzná slova, skloňování, časování, čtení s porozuměním textu

M - sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání do1000, násobení a dělení, dělení se zbytkem, bod, přímka, polopřímka, úsečka, průsečík, geometrické tvary, geometrická tělesa, kruh x kružnice, průnik, konstrukce rojúhelníku

Př - Zákl. podmínky života, živá příroda x neživá příroda, orientace na mapě

 

Příspěvky

Od září

7. 11. 2017

ČJ vše od 1. - 3. třídy, časování sloves, vzory podstatných jmen

M - vše od 1. - 3. třídy, přirozená čísla do 1 000 000, souřadnice, převody jednotek

Př - učivo 1. - 3. tř. + oblast lesa, lidská obydlí, neživá příroda, vlastnosti látek, magnetická síla

Vl - dějiny (do Přemyslovců +Karel IV:), zeměpis - symboly, ČR, ČR, výškové rozdíly, práce se slepou mapou, řeky, pohoří, města nížiny, kraje

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA